Diskusní workshop "Systémy CZT pro města a obce v roce 2021" - Prosinec, Přerov, Praha
Tradiční diskusní workshop o možnostech rozvoje malých a středních teplárenských systémů s přehledem aktuálních legislativních a technických novinek spojený s výměnou zkušeností provozovatelů teplárenských systémů.


Odborný seminář "Řízení a přenosy dat v soustavách zásobování teplem" - Pardubice
Termín bude stanoven v kontextu s omezeními podle nařízení Vlády ČR.

Odborný seminář o systémech, řízení výroben, sítí a předávacích a výměníkových stanic, problematika přenosů dat, zpracování údajů odečtů tepelné energie, praktické ukázky z reálných systémů.

Diskusní workshop "Kogenerace pro komunální teplárenské zdroje" - Pardubice
Termín bude stanoven v kontextu s omezeními podle nařízení Vlády ČR.

Diskusní workshop na téma legislativa, zkušenosti z provozu, podmínky pro výkup elektřiny, nové technologie kogeneračních jednotek, výhody spojení kogenerace a trigenerace.
 

Aktuální novinky
VYJÁDŘENÍ ASOCIACE DODAVATELŮ TEPLA A TECHNOLOGIÍ PROTI NEPRAVDÁM
- více zde
Stanovisko GFŘ k DPH na teplou vodu od 1.5.2020 
více zde   
Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u tepla a chladu od 1. 1. 2020 
více zde   
Energetičtí šmejdi pronikli do vytápění
 
více zde, výtah z Deníku ŠUMPERSKO A JESENICKO 
Zamyšlení nad zásobováním teplem - více zde
Cena tepla v Humpolci se v roce 2019 nezvyšuje  -více zde, rok 2018 zde ,rok 2017 zde
Zpravodaj SMO Orlová - Odpojování od centrálních zdrojů tepla a dopady pro odběratele - více zde
Zpravodaj Energie AG - více zde

Biomasa:
Video - Konference "Biomasa – energetická perspektiva pro města a obce" - Kutná Hora
Český rozhlas Plus - Vyplatí se využití biomasy?
více zde

ADTT proti odpojování od soustav CZT:
Videozáznam ze setkání s odběrateli - zde
Videopořad k odpojování od CZT - více zde

Dotazy a informace na adresu info@adtt.cz

     

Akce na rok 2020

Aktuality

Realizované akce

Úvodní strana Činnost Kontakt Aktuality a členská sekce Připravujeme Administrátor Asociace dodavatelů tepla a technologií