8.4. - 9.4. se uskutečnily v Hradci Králové v kongresovém centru Nové Adalbertinum Teplárenské dny 2015
8.duben 2015 -
"TECHNOLOGIE PRO ROZVODY ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM"

Odborný seminář pro zástupce společností zabývajících se dodávkou tepla, dodavatele technologií, pracovníky městských a obecních úřadů a odborníky zabývajícími se potrubními systémy, armaturami, výměníkovými stanicemi a DPS. Praktická část bude zaměřena na zkušenosti z projektování, výstavby a provozování systémů zásobování teplem.

9.duben 2015 - "LEGISLATIVA PRO TEPLÁRENSTVÍ A OČEKÁVANÉ ZMĚNY V ROCE 2015"  
Diskusní workshop zaměřený na aktuální legislativní novinky pro teplárenství a výhled do nejbližší budoucnosti.

Sborníky z akce, včetně CD s aktuálními prezentacemi ve formátu pdf, je možno objednat na adrese info@adtt.cz


Ceny sborníků včetně CD s prezentacemi:

"Technologie pro soustavy CZT" - Kč 290,-    Obsah sborníku zde
"Legislativa pro teplárenství a očekávané změny v roce 2015" - Kč 390,-   
Obsah sborníku zde

      
           Foto z akce zde

           Dotazy na adrese info@adtt.cz

Zpět
Konference a semináře