Doprava k Hotelu Astra

Adresa
Hotel Astra
Mukařovská 1740/22
100 00 Praha, Strašnice
Praha

Možnosti parkování
Možnosti parkování – komunikace bez vyhrazenýchz zón

MHD
Skalka
zastávka autobusu Bus 177, 138, 131, 101,stanice metra A, směr Na Padesátém