Témata připravovaných odborných akcí Asociace dodavatelů tepla a technologií na rok 2015

Březen - Měření tepla a teplé vody - proběhlo 

Duben - Semináře v rámci Teplárenských dnů 2015
              Technologie pro rozvody zásobování teplem
- proběhlo 
              Legislativa pro teplárenství a očekávané změny v roce 2015
- proběhlo 

Červen - Kogenerace pro komunální a teplárenské zdroje - proběhlo 

Září - Kutná Hora, 2-denní konference
Biomasa – energetická perspektiva pro města a obce
Dvoudenní konference navazující na předchozí ročníky o možnostech využívání biomasy pro výrobu tepla na vytápění a ohřev teplé vody na komunální úrovni, spojená s výměnou zkušeností a exkurzí.

Říjen - Pardubice odborný seminář
Řízení a přenosy dat v soustavách zásobování teplem
Odborný seminář o systémech, řízení výroben, sítí a předávacích a výměníkových stanic, problematika přenosů dat, zpracování údajů odečtů tepelné energie, praktické ukázky z reálných systémů.


Listopad, prosinec - Přerov, Liberec, diskusní workshop
Systémy SZT pro města a obce
Tradiční seminář o možnostech rozvoje malých a středních teplárenských systémů s přehledem aktuálních legislativních a technických novinek spojený s výměnou zkušeností provozovatelů teplárenských systémů.


Dotazy a informace na adresu info@adtt.cz .

Hlavní stránka mailto:webmaster@adtt.cz