Program konference

„BIOMASA – ENERGETICKÁ PERSPEKTIVA PRO MĚSTA A OBCE.“

21. - 22. září 2011, Lázně Bechyně, Tepelné hospodářství města Bechyně

Program 21. září 2011:
9.00 - 10.00 Prezence
10.00 Využití biopaliva jako garance ceny tepla z centrálního zdroje tepla

         (Mgr. Jaroslav Matějka, starosta města Bechyněí)
10.30 Biomasa jako palivová alternativa pro komunálním teplárny

         (Ing. Petr Linhart, Asociace dodavatelů tepla a technologií)
11.00 Energetické využití biomasy - pozice MŽP

         (Mgr. Barbora Nelibová, Ministerstvo životního prostředí ČR)
11.30
Ekologické / energetické zdanění (Ing. Karel Korba, Ministerstvo financí ČR)
12.00 Zkušenosti z výstavby a provozu teplárenského zdroje na biomasu

         (František Vlaha, Erding a.s., Brno)
12.45 Oběd
14.00 – 17.00 Exkurze do výtopny na slámu, Bechyně
18.30 Raut, společenský večer


Program 22. září 2011 :
  9.00 Projekt výroby a užití biopaliv  (Ing. Lubomír Verner, Družstvo Ekover)
  9.30 Rychle rostoucí dřeviny – zdroj biomasy v krajině  (Bc. Jaroslav Bubenik, VÚKOZ Průhonice)
10.00 Koncepce a pokroky finského teplárenství (Arto Nuorkivi, Finské obchodní zastoupení)
10.30 přestávka na kávu, občerstvení
11.00 Akční plán pro biomasu v ČR (Ing. Marek Světlík, Ministerstvo zemědělství)
11.30 Příležitosti obcí při financování OZE
ze strukturálních fondů

         (Ing. Helena Součková, CSc., Univerzita J.E.Purkyně, Ústí nad Labem)
12.00 Využití odpadů z komunálního sektoru pro výrobu tepla,
el. energie a motor. paliv

         (Ing. Jaroslav Kára, CSc., VÚZT Praha - Ruzyně)
12.30 Závěrečná diskuse
13.00 Ukončení konference