Odborný seminář
  

"ŘÍZENÍ A PŘENOSY DAT V SOUSTAVÁCH ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM"

Leden 2017, Dům kultury Dukla, Pardubice, (Mapa zde)
Odborný seminář o systémech, řízení výroben, sítí a předávacích a výměníkových stanic, problematika přenosů dat, zpracování údajů odečtů tepelné energie, praktické ukázky z reálných systémů.          

Program
zde        Přihláška - připravujeme


"TEPLÁRENSKÉ DNY 2017"
11. a 12. duben 2017, kongresové centrum Nové Albertinum, Hradec Králové, (Doprava zde)
23. ročník Energetického fóra & Teplárenských dnů, kterého se ADTT zúčastní
Diskusním seminářem "Měření tepla a teplé vody"

Diskusním workshopem "Legislativa pro teplárenství a očekávané změny v roce 2017"
Celý příspěvek


Aktuální novinky
  

ERÚ - zveřejněno dne 14. 12. 2016:

Návrh cenového rozhodnutí, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ
č. 9/2016
-
více zde

Biomasa:

Video - Konference "BIOMASA – ENERGETICKÁ PERSPEKTIVA
PRO MĚSTA A OBCE"

Český rozhlas Plus - Vyplatí se využití biomasy?
více zde

ADTT proti odpojování od soustav CZT:
Videozáznam ze setkání s odběrateli - zde
Videopořad k odpojování od CZT - více zde

     

Akce na rok 2017

Aktuality

Realizované akce

Úvodní strana Činnost Kontakt Aktuality a členská sekce Připravujeme Administrátor Asociace dodavatelů tepla a technologií