Odborný seminář "Řízení a přenosy dat v soustavách zásobování teplem"
28. únor 2018, Dům kultury Dukla, Pardubice, (Mapa zde)
Odborný seminář o systémech, řízení výroben, sítí a předávacích a výměníkových stanic, problematika přenosů dat, zpracování údajů odečtů tepelné energie, praktické ukázky z reálných systémů.
Program zde                              Přihláška zde

Diskusní workshop "Kogenerace pro komunální teplárenské zdroje" - Březen, Pardubice
Diskusní workshop na téma legislativa, zkušenosti z provozu, podmínky pro výkup elektřiny, podmínky pro využívání mikroturbín, nové technologie kogeneračních jednotek, výhody spojení kogenerace a trigenerace.

Konference
"Biomasa – energetická perspektiva pro města a obce"
Termín připravujeme, kongresové centrum RCO Olomouc
, Jeremenkova 1211/40b, (Mapa zde)
Konference navazující na předchozí ročníky o možnostech využívání biomasy pro výrobu tepla na vytápění a ohřev teplé vody na komunální úrovni, spojená s výměnou zkušeností a exkurzí do zdroje na spalování OZE a s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny - KVET (lokalita exkurze v jednání).

Aktuální novinky
Zpravodaj Energie AG - více zde
Zpravodaj SMO Orlová
- více zde
Teplo v Humpolci levnější - více zde

Připravujeme pro Vás Teplárenské dny 2018
- více zde
28. VELETRH STAVEBNICTVÍ-THERM 2017, ZLÍN     více zde

Biomasa:

Video - Konference "BIOMASA – ENERGETICKÁ PERSPEKTIVA PRO MĚSTA A OBCE"
Český rozhlas Plus - Vyplatí se využití biomasy?
více zde

ADTT proti odpojování od soustav CZT:
Videozáznam ze setkání s odběrateli - zde
Videopořad k odpojování od CZT - více zde

Dotazy a informace na adresu info@adtt.cz

     11.-12.duben 2018

Akce na rok 2018

Aktuality

Realizované akce

Úvodní strana Činnost Kontakt Aktuality a členská sekce Připravujeme Administrátor Asociace dodavatelů tepla a technologií