This page is in the czech language only English language English

Akce na rok 2016

Aktuality

Realizované akce

Konference "Biomasa – energetická perspektiva pro města a obce"
11.říjen 2016, Kutná Hora, hotel Mědínek (Mapa zde)

Konference navazující na předchozí ročníky o možnostech využívání biomasy pro výrobu tepla na vytápění a ohřev teplé vody na komunální úrovni, spojená s výměnou zkušeností a exkurzí. 
             Program zde        Přihláška zde

Odborný seminář "Řízení a přenosy dat v soustavách zásobování teplem" (termín připravujeme)
Odborný seminář o systémech, řízení výroben, sítí a předávacích a výměníkových stanic, problematika přenosů dat, zpracování údajů odečtů tepelné energie, praktické ukázky z reálných systémů.

Diskusní workshop "Systémy CZT pro města a obce 2016"
(termín připravujeme)
Tradiční diskusní workshop o možnostech rozvoje malých a středních teplárenských systémů s přehledem aktuálních legislativních a technických novinek spojený s výměnou zkušeností provozovatelů teplárenských systémů.

ADTT proti odpojování od soustav CZT:
Videozáznam ze setkání s odběrateli (nové) - zde
Videopořad k odpojování od CZT - více zde

Úvodní strana Činnost Kontakt Členská sekce Webemaster Úvodní stránka Adtt