adTT

Sdělení pro účely regulace cen tepelné energie

Energetický regulační úřad zveřejňuje pro účely regulace cen tepelné energie podklady pro stanovení referenční ceny elektřiny a tepla dle přílohy č. 4 části B. Referenční cenová metoda cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2020 ze dne 29. září 2020, k cenám tepelné energie.

https://adtt.cz/Soubory/Sdeleni%20k%20referencnim%20cenam.pdf

Přejít nahoru