adTT

Odborný seminář „Řízení a přenosy dat v soustavách zásobování teplem 2019″

ÚNOR 2021, PARDUBICE

Odborný seminář o systémech, řízení výroben, sítí a předávacích a výměníkových stanic, problematika přenosů dat, zpracování údajů odečtů tepelné energie, praktické ukázky z reálných systémů.

Přejít nahoru