adTT

KDO JSME

Činnost ADTT

Činnost je založena na specifickém postavení teplárenských společností v menších městech a obcích a podnikání v obtížných konkurenčních podmínkách se ztíženým přístupem k moderním technologiím. Omezený podnikatelský prostor přináší problémy modernizace systémů zásobování teplem, která je bez úzké spolupráce s dodavateli technologií obtížně realizovatelná. Celá šíře problematiky teplárenství je proto projednávána v pracovních skupinách, zejména pro oblast legislativy, techniky, ekonomiky a ekologie. Pro širší výměnu zkušeností slouží semináře a konference připravované na základě podnětů a připomínek členů.

Vnitřní chod ADTT

Vnitřní chod Asociace dodavatelů tepla a technologií (dále jen Asociace) se řídí stanovami. Orgány Asociace jsou členská schůze, představenstvo a jednatel. V období mezi členskými schůzemi řídí chod Asociace jednatel ve spolupráci s představenstvem.

Přejít nahoru