adTT

REALIZOVANÉ AKCE

 • Akce 2024
 • Akce 2021
 • Akce 2020
 • Akce 2019
 • Akce 2018
 • Akce 2017
 • Akce 2016
 • Akce 2015
 • Akce 2014
 • Akce 2013
 • Akce 2012
 • Akce 2011

5. prosince 2019 v Klubu Teplo Přerov, 12. prosince 2019 v Hotelu Astra v Praze se uskutečnil diskusní workshop

"SYSTÉMY CZT PRO MĚSTA A OBCE V ROCE 2020"

23. ročník tradičního diskusního workshopu o možnostech rozvoje malých a středních teplárenských systémů s přehledem aktuálních legislativních a technických novinek spojený s výměnou zkušeností provozovatelů teplárenských systémů. Program zde

Sborníky z akce, včetně CD s aktuálními prezentacemi ve formátu pdf, je možno objednat na adrese info@adtt.cz.

Cena sborníku včetně CD s prezentacemi je Kč 290,- (vč. DPH)

Obsah sborníku zde

Foto z akce zde

Dotazy na adrese info@adtt.cz

31. října 2019  se uskutečnil v Domě kultury Dukla Pardubice seminář

,,ŘÍZENÍ A PŘENOSY DAT V SOUSTAVÁCH ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM"

Odborný seminář o systémech, řízení výroben, sítí a předávacích a výměníkových stanic, problematika přenosů dat, zpracování údajů odečtů tepelné energie, praktické ukázky z reálných systémů.  Program zde

Sborníky z akce, včetně CD s aktuálními prezentacemi ve formátu pdf, je možno objednat na adrese info@adtt.cz.

Cena sborníku včetně CD s prezentacemi je Kč 290,- (vč. DPH) Obsah sborníku zde

Foto z akce zde

Dotazy na adrese info@adtt.cz

19. září 2019  se uskutečnil v Domě kultury Dukla Pardubice diskusní workshop

,,KOGENERACE PRO KOMUNÁLNÍ TEPLÁRENSKÉ ZDROJE"

Diskusní workshop na téma legislativa, zkušenosti z provozu, podmínky pro výkup elektřiny, nové technologie kogeneračních jednotek, výhody spojení kogenerace a trigenerace. Program zde

Sborníky z akce, včetně CD s aktuálními prezentacemi ve formátu pdf, je možno objednat na adrese info@adtt.cz.

Cena sborníku včetně CD s prezentacemi je Kč 290,-

Obsah sborníku zde

Foto z akce zde

Dotazy na adrese info@adtt.cz

Další

Konec rubriky

Přejít nahoru