adTT

6. srpen 2013 Pardubice a 17. září 2013 Hotel Astra, Praha Strašnice

6. srpna 2013 v Kulturním domě Dukla Pardubice a 17. září 2013 v Hotelu Astra, Praha Strašnice, se uskutečnil WORKSHOP  ve spolupráci s firmou EKONOX, s.r.o. na téma

„Povinnosti provozovatelů stacionárních zdrojů znečišťování      ovzduší a spalovacích zdrojů s celkovým jmenovitým tepelným příkonem 0,3 MWt a více“

V první části byli účastníci workshopu formou přednášek seznámeni s aktuálními povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, související emisní vyhláškou a stručně s ostatní legislativou v oblasti životního prostředí (např. vody, odpady, chemické látky).
V druhé části workshopu bylo interaktivně předvedeno zpracování Žádosti o povolení provozu. Účastníci byli seznámeni se strukturou vlastní žádosti, postupem při jejím vyplňování, požadovanými přílohami apod.
Ukázku vyplnění žádosti předvedl lektor společnosti EKONOX, s.r.o. na fiktivním případě s tím, že během celé části bylo možné vznášet konkrétní dotazy.

! Účastníci workshopu by měli být schopni si na základě získaných poznatků a obdržených podkladů zpracovat Žádost o povolení provozu vlastními silami !

Program zde.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru