adTT

Cena tepla v Humpolci opět nižší

Dne 29. 1. 2018 se v kongresovém sále hotelu Fabrika konalo již tradiční setkání vedení Technických služeb Humpolec s.r.o se svými odběrateli tepla. Za přítomnosti místostarosty města pana Namysla, zástupců odběratelů – jednotlivých domů – SVJ, zástupců SBD a hostů z firmy ČEZ Energo, seznámil ředitel společnosti Jaroslav Viktora
s činností tepelného hospodářství, s modernizací a ekologizací provozu i s probíhajícími investičními akcemi. Přítomní byli seznámeni s cenou za dodávky tepla a službami pro zákazníky. Cena tepla pro rok 2018 v porovnání s rokem 2017 klesla na úroveň 549 Kč
vč. DPH za 1 GJ.
Za posledních 5 let v Humpolci cena tepla poklesla o 18,5%, což je v porovnání s ostatními dodavateli tepla či s cenami tepla v okolních městech nadstandardní výsledek. Ředitel společnosti účastníkům nastínil současný stav centrálního zásobování teplem, předestřel budoucnost systému a představil výhody, které se opírají mimo jiné i na úzkou spolupráci s firmou ČEZ Energo.
Host setkání Ing. Linhart, člen Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii hovořil o srovnávání centrálního zásobování teplem s alternativními zdroji vytápění a ocenil trend, kterým jsme se v Humpolci vydali. V diskusi
se účastníci mimo jiné zajímali o systém rozúčtování cen, o technologických odstávkách
a o vzájemné komunikaci mezi dodavatelem a odběratelem.
Cílem těchto setkání je informovat zákazníky o našich aktivitách. Přímá komunikace
s našimi odběrateli je pro nás velmi důležitá, řekl ředitel společnosti a s organizací podobných setkání budeme nadále pokračovat. Chceme, aby naši zákazníci, ať ti stávající nebo ti potenciální měli možnost i na vlastní oči vidět, že provoz kotelen neustále modernizujeme, že investujeme do technologií a že výroba a dodávka tepla je zabezpečena i do budoucna. Navíc je spolehlivá, jelikož výroba tepla je zabezpečena záložními výrobnami tepla, tepelná energie je dodávána 365 dní v roce, je bezpečná neboť tepelná energie se vyrábí mimo místo spotřeby, nehrozí tak nebezpečí výbuchu ani požáru,
je šetrná k životnímu prostředí, protože je vyráběna na nepřetržitě kontrolovaném, moderním zařízení, je cenově výhodná, protože díky společné výrobě tepla a elektrické energie dochází k úsporám nákladů, je komfortní, jelikož se jedná o komplexní službu,
kde jedinou činností spotřebitelů je otáčení regulačních ventilů na radiátorech, nevyžaduje žádné investice do vlastních kotelen ani náklady na jejich údržbu, je provozně nenáročná, protože veškeré tepelné zařízení lze individuálně monitorovat a řídit dle požadavků spotřebitele a klade minimální prostorové požadavky pro jejich umístění v objektu spotřebitele.

Jaroslav Viktora, Technické služby Humpolec s.r.o.

Zdroj:
Radniční listy – občasník, vydává Město Humpolec, Horní nám. 300; Povoleno MK ČR pod evidenčním číslem – MK ČR E 14430. 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru