adTT

Novinky

Stanovisko MPO a SEI k povinnosti provést energetický audit

Stanovisko MPO a SEI k povinnosti provést energetický audit. Týká praktické implementace § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 406/2000  Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů https://adtt.cz/Soubory/Stanovisko%20MPO%20a%20UISEI%20k%20EA%20v%20teplarenstvi_2020-10-15_ocr.pdf

Sdělení pro účely regulace cen tepelné energie

Energetický regulační úřad zveřejňuje pro účely regulace cen tepelné energie podklady pro stanovení referenční ceny elektřiny a tepla dle přílohy č. 4 části B. Referenční cenová metoda cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2020 ze dne 29. září 2020, k cenám tepelné energie. https://adtt.cz/Soubory/Sdeleni%20k%20referencnim%20cenam.pdf

Přejít nahoru