adTT

NOVINKY

  • Novinky

Rada ERÚ schválila cenové rozhodnutí č. 3/2019, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie (POZE). Nové sazby podpory začnou platit od 1. ledna 2020 a pro většinu nepalivových obnovitelných zdrojů energie předpokládají mírný růst. Současně ERÚ vydává cenové rozhodnutí č. 2/2019, kterým se stanovuje cena za činnost povinně vykupujícího a…

Stanovisko MPO a SEI k povinnosti provést energetický audit. Týká praktické implementace § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 406/2000  Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů https://adtt.cz/Soubory/Stanovisko%20MPO%20a%20UISEI%20k%20EA%20v%20teplarenstvi_2020-10-15_ocr.pdf

Energetický regulační úřad zveřejňuje pro účely regulace cen tepelné energie podklady pro stanovení referenční ceny elektřiny a tepla dle přílohy č. 4 části B. Referenční cenová metoda cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2020 ze dne 29. září 2020, k cenám tepelné energie. https://adtt.cz/Soubory/Sdeleni%20k%20referencnim%20cenam.pdf

Další

Konec rubriky

Přejít nahoru