adTT

REALIZOVANÉ AKCE

 • Akce 2024
 • Akce 2021
 • Akce 2020
 • Akce 2019
 • Akce 2018
 • Akce 2017
 • Akce 2016
 • Akce 2015
 • Akce 2014
 • Akce 2013
 • Akce 2012
 • Akce 2011

Tradiční diskusní workshop o možnostech rozvoje malých a středních teplárenských systémů s přehledem aktuálních legislativních a technických novinek spojený s výměnou zkušeností provozovatelů teplárenských systémů se uskutečnil 5. prosince v Praze a 19. prosince v Přerově. Více než 70 účastníků živě diskutovalo na téma Cenového rozhodnutí a kontrol ERÚ, o změnách ve Stavebním zákoně a související legislativě , ale také k aktuálnímu tématu Kybernetické bezpečnosti. Program: zde Prezentace z akce: zde Foto z akce:

23. září 2020 v Hotelu Astra, Praha 30. září 2020  v Klubu Teplo Přerov se uskutečnil seminář

"TECHNOLOGIE PRO ROZVODY ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM"

Odborný seminář pro zástupce společností zabývajících se dodávkou tepla, dodavatele technologií, pracovníky městských a obecních úřadů a odborníky zabývajícími se technologiemi rozvodu tepelné energie, kompenzací potrubních sítí, armaturami, výměníkovými stanicemi DPS a systémy řízení a zpracování dat v SZT. Praktická část byla zaměřena na zkušenosti z projektování, výstavby a provozování systémů zásobování teplem. Sborníky z akce, včetně CD s aktuálními prezentacemi ve formátu pdf, je možno objednat na adrese info@adtt.cz    

        Cena sborníku včetně CD s prezentacemi je Kč 190,-

        Obsah sborníku zde

        Foto z akce zde

        Dotazy na adrese info@adtt.cz

2. července 2020 v Klubu Teplo Přerov 8. července 2020 v Hotelu Astra, Praha se uskutečnil diskusní workshop

"Legislativa pro teplárenství a očekávané změny v roce 2020"

Diskusní workshop zaměřený na aktuální legislativní novinky pro teplárenství a výhled do nejbližší budoucnosti.  Program zde

Sborníky z akce, včetně CD s aktuálními prezentacemi ve formátu pdf, je možno objednat na adrese info@adtt.cz.

Cena sborníku včetně CD s prezentacemi je Kč 350,- (vč. DPH) Obsah sborníku zde

Foto z akce zde

Dotazy na adrese info@adtt.cz

Další

Konec rubriky

Přejít nahoru