adTT

Teplo v Humpolci levnější

Dne 26. 1. 2017 se za účasti místostarosty Ing. Namysla a předsedkyně Dozorčí rady
TS Humpolec Ing. Ciznerové, uskutečnilo v konferenčním sále hotelu fabrika pravidelné setkání TS Humpolec s.r.o. se svými odběrateli tepla. Zástupci jednotlivých domů – SVJ, SBD Pelhřimov a městských zařízení byli seznámeni s cenou tepla pro letošní rok.Ta byla pro rok 2017 vyhlášena ve výši 559 Kč vč. DPH za 1 GJ. Je to pokles o 8 % oproti roku 2016.    
Tepelné hospodářství v Humpolci v posledních letech dostává nový směr a dimenzi. Je to jednak díky ekonomickým nákupům plynu, modernizaci kotelen při postupném přechodu na kotle s účinnějším spalováním, ale rovněž díky užší spolupráci s firmou ČEZ, konkrétně její společnosti ČEZ Energo. Ta je v rámci koncernu ČEZ zodpovědná za hledání alternativního zdroje výroby elektřiny a tepla. Právě dokončovaná výstavba kogenerační jednotky v řádu 25 mil. Kč na naší kotelně ve Lnářské ulici je toho důkazem. Už třetí taková investice v našich kotelnách nám dává jistotu, že poskytované služby budou našim odběratelům prospěšné a zajistí vždy služby na té nejvyšší úrovni za konkurenceschopné ceny. Po uvedení do provozu kogenerační jednotky ve Lnářské ulici budou mít TS zajištěnu dodávku 18 tis. GJ od ČEZ Energo. A to je téměř 50 % tepla, které pro své odběratele potřebujeme zajistit. To je teplo, které nakoupíme za menší cenu, než kdybychom jej sami v kotelně vyráběli. Všechna tato opatření mají za následek, že se nám daří ceny tepla postupně snižovat. Od roku 2013 cena tepla v Humpolci poklesla z 673 Kč za 1 GJ na současných 559 Kč, což je o 17 %. A díky těmto opatřením nepředpokládáme cenový pohyb směrem nahoru ani v roce 2018. V loňském roce jsme vyrobili, resp. prodali 36,5 tis. GJ tepla. Pro názornost, v r. 2015 to bylo 34,1 tis., v roce 2014 32,9 tis. a v roce 2013 to bylo 38,6 tis. GJ tepla. Vyrobíme tolik tepla, kolik naši odběratelé potřebují. Výše je pochopitelně závislá na zimě a na opatřeních, které si odběratelé provedou na svých objektech, např. zateplení či chování občanů.
V rozsáhlé diskuzi vystoupil pan Foldyna, zástupce firmy ČEZ Energo a Ing. Linhart, člen Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii a předseda Asociace dodavatelů tepla a technologií ČR. Odborně a obsáhle seznámili přítomné se současnou tendencí při výrobě tepla v ČR. Varovali před neuváženými kroky při změně technologií. SVJ mohou podlehnout nátlaku firem prodávající nové technologie a místo osvědčené technologie si pořizují kombinaci tepelných čerpadel se solárními panely. Ty jsou však pro tuto oblast absolutně nevhodné a v konečném efektu je vyrobené teplo podstatně dražší. Toto však poznají až po roce provozu, často jsou to investice tak vysoké, že zpětné kroky jsou už prakticky nevratné. Ocenili koncepci a strategii tepelného hospodářství v Humpolci, kdy dosahujeme podprůměrných cen v ČR na vytápění 1 m2 podlahové plochy bytu, neboť se naše cena pohybuje v průměru okolo 150 Kč/1m2. Další úspory je však možné hledat
v rozvodech TUV v jednotlivých domech, které jsou často nezaizolované, a tím dochází
k nežádoucím ztrátám tepla.
Snahou TS Humpolec je udržet tepelné hospodářství ve městě na vysoké úrovni. Současný systém zajišťuje minimální počet zdrojů znečištění ovzduší ve městě.

Jaroslav Viktora, Technické služby města Humpolec

Zdroj:
Radniční listy – občasník, vydává Město Humpolec, Horní nám. 300; Povoleno MK ČR pod evidenčním číslem – MK ČR E 14430. 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru